Kokybė

Gaminame gaminius, atitinkančius Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos, Muitų Sąjungos bei kitų užsienio šalių teisinius reikalavimus, kurie nuo 2005 m. patvirtinami sertifikatais. Sėkmingai tenkinami ir kiti specifiniai klientų poreikiai gaminių ir teikiamų metalų apdirbimo paslaugų kokybei.

Įmonės kokybės vadybos sistema sertifikuota ir atitinka  ISO 9001:2015  standarto reikalavimus. Kokybės vadybos sistemos sertifikatas reiškia, kad bendrovėje užtikrinami aukštos kokybės gaminiai ir teikiamos paslaugos, užtikrinamas vykdomų procesų nuoseklumas ir apibrėžtumas. Laikydamiesi šio standarto reikalavimų užtikriname, kad įmonėje procesai dokumentuoti ir nuolat tobulinami, keliant veiklos procesų technologinį lygį ir darbuotojų kvalifikaciją. 

Įmonės veikla atsakingai rūpinantis aplinka sertifikuota ir atitinka 
ISO 14001:2015
 
aplinkosaugos standarto reikalavimus. Siekdami teigiamų ekonominių rodiklių ir mažinti poveikį aplinkai, tarptautiniu mastu pripažintu ISO 14001 sertifikatu įsipareigojome atsakingai laikytis svarbiausių reikalavimų identifikuojant, stebint ir valdant bei gerinant  aplinkos apsaugos aspektus. 

Įmonės vykdoma  darbuotojų darbo sąlygų nuolatinė priežiūra sertifikuota ir atitinka ISO 45001:2018  darbuotojų saugos ir sveikatos vadybos sistemos standartų reikalavimus. Skatindami saugią ir sveiką darbo aplinką, užtikriname, kad įmonėje didinant darbo našumą būtų sistemingai kontroliuojamos darbuotojų darbo sąlygos.  Laikydamiesi šio standarto reikalavimų, tikslingai siekiame užtikrinti darbuotojų sveikatą ir jų saugą.